Thông điệp DAPHOVINA

Mục tiêu của doanh nghiệp

Công ty hoạt động với 4 nguyên tắc cơ bản

Tuân thủ

Trách nhiệm

Bền vững

Giá trị

 

Các Nguyên tắc trên được chia sẻ với hệ thống chiến lược, mục tiêu rõ ràng, cụ thể:

1. Mục tiêu về kinh tế

  • Bao phủ thị trường nội địa, tăng mạnh thị phần.
  • Cạnh tranh, phát triển khu vực Đông Nam Á, khu vực thế giới.
  • Hiện đại hóa các công đoạn sản xuất.
  • Đẩy mạnh quảng bá thương hiệu.
  • Tạo sự khác biệt trong kinh doanh

2. Mục tiêu xã hội

  • Giải quyết việc làm, tham gia vào các hoạt động từ thiện.
  • Cùng thế giới tạo ra một hành tinh sạch, cùng toàn cấu đối phó với biến đổi khí hậu.

Với những mục tiêu tổng thể trên, công ty đề ra những phương pháp khả thi để thực hiện được tốt nhất. Các mục tiêu có liên quan được thực thi và áp dụng ở khắp các bộ phận, mỗi thành viên đều có trách nhiệm thực hiện tùy thuộc vai trò của mình. Thường xuyên đổi mới quy trình hoạt động kinh doanh như: nâng cao chất lượng sản phẩm và phương thức mua bán, tiêu thụ hàng hóa...., đưa ra những biện pháp thay thế kịp thời.

Công ty Đăng Phong luôn hiểu rõ để tối đa hóa giá trị, chúng tôi cần tạo ra giá trị cho người dân ở đất nước mình. Vì vậy chúng tôi sẽ luôn nỗ lực hết mình với những mục tiêu đặt ra.