DPVN.NIB

Tổng quan sản phẩm
Co cút cùm (hay thường gọi cùm gai) là các linh phụ kiện đấu nối cho mọi sản phẩm bơm điện thả chìm. Sản phẩm bằng vật liệu inox được gia công và tiện gai đầu ra nước phù hợp với mọi kích thước cỡ bơm, đáp ứng nhu... [+]

Co cút cùm (hay thường gọi cùm gai) là các linh phụ kiện đấu nối cho mọi sản phẩm bơm điện thả chìm. Sản phẩm bằng vật liệu inox được gia công và tiện gai đầu ra nước phù hợp với mọi kích thước cỡ bơm, đáp ứng nhu cầu đấu nối ống nước nhựa cho Quý khách hàng, đủ tiêu chuẩn "Bền đẹp rẻ"

Thông số kỹ thuật

Linh kiện đầu nối nước ra thiết kế ưu việt và cải tiến bằng vật liệu inox sáng bóng

Đường kính gai trong và gai ngoài phù hợp với yêu cầu thị trường và đặc điểm kỹ thuật đường kính đầu nước ra sò bơm điện thả chìm DAPHOVINA các loại

Quý khách hàng có thể tham khảo Bảng thông tin chi tiết Hướng dẫn sử dụng phía dưới

Bơm cột áp cao
Bơm cột áp thấp
Bơm Hỏa Tiễn
Công suất bơmĐầu nối nước raChú giải
1/2HP - 220VCO34/27Co gai 34 ra 27
1HP - 220VCO34/27Co gai 34 ra 27
CO34/34Co gai 34 ra 34
1.5HP - 220VCO42/34Co gai 42 ra 34
CO42/42Co gai 42 ra 42
2HP - 220VCO49/34Co gai 49 ra 34
CUT49/42Cút gai 49 ra 42
CUM40Cùm 40
2.5HP - 220VCO42/42Co gai 42 ra 42
CUM42/40Cùm gai 42 ra 40
3HP - 220VCUT49/42Cút 49 ra 42
4HP - 220VCUM49/45Cùm gai 49 ra 45
CUM49/50Cùm gai 49 ra 50
5HP - 380VCUM49/45Cùm gai 49 ra 45
CUM49/50Cùm gai 49 ra 50
4HP - 380VCUT49/42Cút gai 49 ra 42
7HP - 380VCUM49/45Cùm gai 49 ra 45
CUM49/50Cùm gai 49 ra 50
Mã sản phẩmỐng xã
1HP - 220V60
1.5HP - 220V60
2HP - 220V60
2.5HP - 220V60
3HP - 220V60
5HP - 380V90
4HP - 380V90
7HP - 380V90
10HP - 380V90
15HP - 380V90
Công suất bơmĐầu nối nước raChú giải  
1/2HP - 220VCUT49/30Cút gai 49 ra 30  
CUT49/34Cút gai 49 ra 34  
1HP - 220V

CUT49/30

Cút gai 49 ra 30

  

CUT49/34

Cút gai 49 ra 34

  
1.5HP - 220V

CUT49/34

Cút gai 49 ra 34

  
CUT49/40

Cút gai 49 ra 40

  
CUM49/40

Cùm gai 49 ra 40

  

2HP - 220V

CUT49/34

Cút gai 49 ra 34

  
CUT49/40

Cút gai 49 ra 40

  
CUM49/40

Cùm gai 49 ra 40

  
CUM49/45

Cùm gai 49 ra 45

  
3HP - 220VCUT49/40

Cút gai 49 ra 40

  

CUM49/40

Cùm gai 49 ra 40

  

CUM49/45

Cùm gai 49 ra 45

  
CUM49/50

Cùm gai 49 ra 50

  
4HP - 220VCUT49/40

Cút gai 49 ra 40

  

CUM49/40

Cùm gai 49 ra 40

  

CUM49/45

Cùm gai 49 ra 45

  
CUM49/50

Cùm gai 49 ra 50

  
5HP - 380V

CUM49/40

Cùm gai 49 ra 40

  

CUM49/45

Cùm gai 49 ra 45  
CUM49/50

Cùm gai 49 ra 50

  

7HP - 380V

CUM49/45

Cùm gai 49 ra 45

  
CUM49/50

Cùm gai 49 ra 50

  

10HP - 380V

CUM49/45

Cùm gai 49 ra 45

  
CUM49/50

Cùm gai 49 ra 50