DPVN.CNI

Tổng quan sản phẩm
Giải pháp đóng gói sử dụng chân nâng bồn lắp ghép, vật liệu inox cao cấp là sản phẩm tiện lợi, thông minh với nhiều chủng loại kích thước chân khác nhau. Tiết kiệm thời gian gia công chân nâng, Kết cấu bền vững, Sử dụng lâu dài. [+]

Giải pháp đóng gói sử dụng chân nâng bồn lắp ghép, vật liệu inox cao cấp là sản phẩm tiện lợi, thông minh với nhiều chủng loại kích thước chân khác nhau. Tiết kiệm thời gian gia công chân nâng, Kết cấu bền vững, Sử dụng lâu dài.