DPVN.BLN

Tổng quan sản phẩm
Bình lọc nước vỏ inox cao cấp sáng bóng, chứa hệ thống 7 lõi lọc cao cấp là giải pháp đính kèm cho các gói dự án nước sạch, các công trình công cộng, các trường học, bệnh viện, mầm non. [+]

Bình lọc nước vỏ inox cao cấp sáng bóng, chứa hệ thống 7 lõi lọc cao cấp là giải pháp đính kèm cho các gói dự án nước sạch, các công trình công cộng, các trường học, bệnh viện, mầm non.