DPVN.BIP

Tổng quan sản phẩm
Bình phụ là sản phẩm thông minh cấp nước cho hệ thống NLMT với chi phí đầu tư rẻ vẫn đảm bảo hoàn thiện Combo NLMT cấp nước nóng cho sinh hoạt gia đình. Sản phẩm thích hợp cho hộ gia đình sử dụng nước máy sinh hoạt.  [+]

Bình phụ là sản phẩm thông minh cấp nước cho hệ thống NLMT với chi phí đầu tư rẻ vẫn đảm bảo hoàn thiện Combo NLMT cấp nước nóng cho sinh hoạt gia đình. Sản phẩm thích hợp cho hộ gia đình sử dụng nước máy sinh hoạt.