Công nghệ môi trường

Công nghệ xử lý nước
Dựa trên nền tảng công nghệ sản xuất Bơm điện thả chìm, chúng tôi tự tin tư vấn và cung cấp các giải pháp xử lý nước kết hợp bảo vệ nguồn tài nguyên nước ngầm tới Quý khách hàng. Giải pháp Công nghệ môi trường của DAPHOVINA sẽ giải quyết các nhu cầu về nguồn nước sạch đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.