CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ: GIẾNG KHOAN - HỆ THỐNG BƠM NƯỚC CHO TRƯỜNG HỌC

Đăng ngày 14-12-2021

Với hệ thống nước khép kín DAPHOVINA, bao gồm một Giếng khoan và hệ thống bơm cấp nước vào bồn nước inox cao cấp DAPHOVINA , chân giá đỡ. ng ty Đăng Phong đã góp chút sức mình đưa nước sạch về với Trường Tiểu học Ea Tir - Ea Hleo.